Φωτογραφίες από το ταξιδι στην Βουλαγαρία και Ρουμανία

Ρουμανία | 12 Ιουλίου