Ιούλιος 2020 – Odyssey – Ταξίδια με μοτοσυκλέτα

Ιούλιος 2020

30/07/2020

Ενημέρωση 30 Ιουλίου – Ιταλία

Ετοιμάσαμε μια ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί σε συγκεκριμένες περιοχές της Ιταλίας - που μας ενδιαφέρουν για τα ταξίδια μας.
28/07/2020

Ενημέρωση 27 Ιουλιου 2020

Τα δεδομένα έχουν αλλάξει πολύ γρήγορα και με δραματικό τρόπο, αναγκάζοντας μας για μια φορά ακόμη να αλλάξουμε πρόγραμμα και βάζοντας φρένο σε πολλά ταξιδιωτικά όνειρα.