Κερκίνη – Νοέμβριος 13

Κυριακάτικη σύντομη φθινοπωρινή βόλτα στην Κερκίνη