Βουλγαρία – Απρίλιος ’14

Φωτογραφίες από το ταξίδι μας στη Βουλγαρία τον Απρίλιο