Βουλγαρία και Ρουμανία – Αύγουστος ’14

Φωτογραφίες από το ταξίδι μας σε Βουλγαρία - Ρουμανία - Αύγουστος 2014