Περιστερά – Δεκέμβριος 13

Φωτογραφίες από την Κυριακάτικη βόλτα στην Περιστερά