Βουλγαρία – Σεπτέμβριος ’15

Φωτογραφίες από το ταξίδι μας στη Βουλγαρία