ταξιδιωτική ασφάλειαΗ Mondial Assistance έχει μια μακροχρόνια ιστορία στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, υποστήριξης και κάλυψης στους ταξιδιώτες σε όλο τον κόσμο και έχει αναδειχθεί ως ο μεγαλύτερος όμιλος στον κόσμο στην παροχή ταξιδιωτικής ασφάλισης και φροντίδας.

Σε όλους τους συμμετέχοντες στα ταξίδια μας προσφέρουμε – χωρίς καμία επιβάρυνση – το πρόγραμμα της “Βασικής ταξιδιωτικής ασφάλισης” ενώ υπάρχει φυσικά η δυνατότητα για αγορά ( με μικρή επιπλέον χρέωση ) των πακέτων Classic & Super που παρέχουν περισσότερες καλύψεις.

Μπορείτε φυσικά να αγοράσετε ταξιδιωτική ασφάλεια για οποιαδήποτε ταξίδι σας – όχι μόνο με την μοτοσυκλέτα σας – είτε on-line πατώντας στην παρακάτω εικόνα είτε επικοινωνώντας μαζί μας
ταξιδιωτική ασφάλιση

[ibox type=”info”]Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις καλύψεις των προγραμμάτων[/ibox][toggle title=”Βασική ταξιδιωτική ασφάλιση”]

Πίνακας καλύψεων

Όρια Καλύψεων
ανά άτομο
ανά συμβάν
Κάλυψη Παροχής Βοήθειας

(Σε κάθε συμβάν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού)

Προκαταβολή μετρητών (με εγγύηση επιστροφής) € 1.000
Τηλεφωνικές ιατρικές συμβουλές Απεριόριστη Υπηρεσία
Τηλεφωνικές ιατρικές συμβουλές στην οικογένεια Απεριόριστη Υπηρεσία
Εντοπισμός και σύσταση του κοντινότερου ειδικευμένου ιατρού/ιατρείου Απεριόριστη Υπηρεσία
Επικοινωνία με την οικογένεια σε περίπτωση Συμβάντος στο Ταξίδι. Απεριόριστη Υπηρεσία
Πληροφορίες ακύρωσης/ανανέωσης ταξιδιωτικών εγγράφων, πιστωτικών καρτών, κλπ. Απεριόριστη Υπηρεσία
Επαναπατρισμός σορού (μεταφορά μόνο) Απεριόριστο
Έξοδα κλήσης για την επικοινωνία με το κέντρο διαχείρισης του Globy € 300
Κάλυψη Προσωπικού Ατυχήματος

(Σε κάθε περίπτωση ατυχήματος κατά τη διάρκεια του ταξιδιού)

Καταβολή σε περίπτωση θανάτου από ατύχημα € 21.000
Καταβολή σε περίπτωση Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας από ατύχημα € 21.000
Καταβολή αναλογικά σε περίπτωση Μόνιμης Μερικής Ανικανότητας από ατύχημα εως € 21.000
Μεταφορά στο πλησιέστερο Κέντρο Πρώτων Βοηθειών € 500
Μεταφορά από το Κέντρο Πρώτων Βοηθειών στο πλησιέστερο Νοσοκομείο € 500
Δαπάνες νοσηλείας λόγω ατυχήματος € 500

[/toggle][toggle title=”Ταξιδιωτική ασφάλιση Classic & Super”]

Πίνακας καλύψεων

Όρια Καλύψεων
ανά άτομο /ανά συμβάν
ΒΟΗΘΕΙΑ, ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ, ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

Καλυπτόμενα Συμβάντα είναι η αιφνίδια ασθένεια (έως 70 ετών) και το ατύχημα (κάθε ηλικία) του Ασφαλιζόμενου ή μέλους της Οικογένειάς του.

Classic Super
Μεταφορά του Ασφαλιζόμενου στο πλησιέστερο κέντρο πρώτων βοηθειών ή νοσοκομείο σε περίπτωση Συμβάντος στο Ταξίδι και εφόσον δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά στο σημείο του Συμβάντος € 1.000 € 5.000
Μεταφορά από το κέντρο πρώτων βοηθειών στο πλησιέστερο νοσοκομείο, εφόσον κριθεί απαραίτητη η νοσηλεία του Ασφαλιζόμενου, κατόπιν Συμβάντος στο Ταξίδι. Απαλλαγή € 50. Απεριόριστο Απεριόριστο
Ιατροφαρμακευτικές δαπάνες και δαπάνες νοσηλείας του Ασφαλιζόμενου, έως 30 ημέρες από την ημέρα του καλυπτόμενου Συμβάντος ή έως τη στιγμή που του δοθεί άδεια από τους θεράποντες ιατρούς να ταξιδέψει. Απαλλαγή € 75 € 30.000 € 150.000
Ένα εισιτήριο με επιστροφή σε συνοδό για να ταξιδέψει στο σημείο που βρίσκεται ο Ασφαλιζόμενος ώστε να τον συνοδεύσει στον επαναπατρισμό του, όταν υπάρχει πρόγνωση νοσηλείας του Ασφαλιζόμενου πλέον των 7 ημερών ή των 48 ωρών εάν πρόκειται για ανήλικο ή άτομο με ειδικές ανάγκες € 750 € 1.000
Διαμονή συνοδού έως 5 ημέρες για τον επαναπατρισμό € 100/ημέρα € 150/ημέρα
Διακοπή του Ταξιδιού και επαναπατρισμός του Ασφαλιζόμενου εφόσον επιβάλλεται κατόπιν νοσηλείας του στο Ταξίδι, με ημερομηνία και μέσο διαφορετικό από αυτό που είχε αρχικά προβλεφθεί Απεριόριστο Απεριόριστο
Έξοδα επιστροφής της οικογένειας του Ασφαλιζόμενου, συνεπεία επαναπατρισμού του Ασφαλιζόμενου ή της σορού του εφόσον είναι επίσης Ασφαλιζόμενοι Απεριόριστο Απεριόριστο
Έξοδα συνοδού για να ταξιδέψει στο σημείο που βρίσκεται ο Ασφαλιζόμενος, ώστε να συνοδεύσει τα ανήλικα μέλη της Οικογένειάς του που ταξιδεύουν μαζί του και δεν δύναται ο Ασφαλιζόμενος λόγω Συμβάντος να τα φροντίσει, συμπεριλαμβανόμενων των εξόδων αλλαγής του εισιτηρίου των ανηλίκων Απεριόριστο Απεριόριστο
Έξοδα διερμηνείας επιβεβλημένης για επικοινωνία, σε περίπτωση εισαγωγής του Ασφαλιζόμενου σε νοσοκομείο κατά τη διάρκεια του Ταξιδιού € 1.000 € 1.000
Μετάφραση του ιατρικού φακέλου του Ασφαλιζόμενου, εάν απαιτηθεί, σε περίπτωση εισαγωγής του σε Νοσοκομείο συνεπεία Συμβάντος στο Ταξίδι, από Ελληνικά, σε Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά ή Ισπανικά Απεριόριστο Απεριόριστο
Εισιτήρια έκτακτης επιστροφής του Ασφαλιζόμενου και ενός/μιας συνταξιδιώτη του, επίσης Ασφαλιζόμενου, από το Ταξίδι, λόγω θανάτου ή εισαγωγής σε νοσοκομείο με πρόγνωση νοσηλείας πλέον των 7 ημερών, μέλους της Οικογένειας του Ασφαλιζόμενου € 750 € 1.000
Καταβολή εξόδων για ιατρικές θεραπείες και εντός 30 ημερών μετά τον επαναπατρισμό, συνεπεία νοσηλείας από Συμβάν στο Ταξίδι και κατόπιν γνωμάτευσης του θεράποντος ιατρού στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύτηκε ο Ασφαλιζόμενος € 500 € 1.250
Έξοδα αποστολής φαρμάκων χρόνιας πάθησης στον Ασφαλιζόμενο, στο Ταξίδι, σε περίπτωση που δεν μπορεί να τα προμηθευτεί τοπικά. Η αποστολή θα γίνει μόνο σε πλήρη εναρμόνιση με τη νομοθεσία εισαγωγής φαρμάκων στο κράτος που βρίσκεται ο Ασφαλιζόμενος και εφόσον δεν διατίθενται αντίστοιχα φάρμακα στην τοπική αγορά. Δεν καλύπτεται το κόστος αγοράς των φαρμάκων Απεριόριστο Απεριόριστο
Σε περίπτωση θανάτου του Ασφαλιζόμενου από Συμβάν στο Ταξίδι, καλύπτονται τα έξοδα επαναπατρισμού (μεταφοράς μόνο) της σορού του Απεριόριστο Απεριόριστο
Έξοδα εισιτηρίου και διαμονής συγγενούς για να συνοδέψει τη σορό του Ασφαλιζόμενου από το Ταξίδι € 900 Απεριόριστο
Τηλεφωνικές ιατρικές συμβουλές στον Ασφαλιζόμενο, για Συμβάν κατά τη διάρκεια του Ταξιδιού Απεριόριστη υπηρεσία Απεριόριστη υπηρεσία
Τηλεφωνικές ιατρικές συμβουλές στην οικογένεια στο σπίτι του Ασφαλιζόμενου κατά τη διάρκεια του Ταξιδιού του Ασφαλιζόμενου Απεριόριστη υπηρεσία Απεριόριστη υπηρεσία
Διερεύνηση, ενημέρωση και όταν είναι απαραίτητο επικοινωνία με τους πλησιέστερους ιατρούς, ειδικευμένους ιατρούς, κέντρα πρώτων βοηθειών και νοσοκομεία σε περίπτωση συμβάντος του Ασφαλιζόμενου στο Ταξίδι Απεριόριστη υπηρεσία Απεριόριστη υπηρεσία
Επικοινωνία με την οικογένεια του Ασφαλιζόμενου σε περίπτωση Συμβάντος κατά τη διάρκεια του Ταξιδιού Απεριόριστη υπηρεσία Απεριόριστη υπηρεσία
ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ
Classic Super
Αποζημίωση υλικών ζημιών των παραδομένων (checked-in) Αποσκευών του Ασφαλιζόμενου, συνεπεία πυρκαγιάς, έκρηξης, θραύσης ή ληστείας τους ή απώλειάς τους από τον επίσημο μεταφορέα. Μέγιστη κάλυψη € 350 ανά Αποσκευή. Μέγιστο όριο κάλυψης ανά αντικείμενο εντός των αποσκευών ή για τη βαλίτσα είναι € 150. Κάθε αντικείμενο θα αποζημιώνεται βάσει της αντικειμενικής του αξίας κατά τη στιγμή του Συμβάντος και παλαιότητας όπως προκύπτει από πρωτότυπες αποδείξεις αγοράς ή από κοστολόγηση αντίστοιχων ή παρόμοιων αντικειμένων εάν δεν διατίθενται πρωτότυπες αποδείξεις αγοράς € 500 € 500
Αποζημίωση για αγορές ειδών πρώτης ανάγκης, συνεπεία καθυστέρησης των παραδομένων (checked-in) Αποσκευών του Ασφαλιζόμενου, πλέον των 6 ωρών από την ώρα άφιξης του Ασφαλιζόμενου στον πρώτο τελικό προορισμό του Ταξιδιού. Εναλλακτικά, αποζημίωση του κόστους αποστολής μιας αποσκευής έως 20 κιλά στον Ασφαλιζόμενο, κατόπιν καθυστέρησης παράδοσης των checked-in Αποσκευών του πλέον των 12 ωρών από την ώρα άφιξης στον πρώτο τελικό προορισμό του Ταξιδιού € 100 € 200
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
Classic Super
Μεταβίβαση μετρητών για εξυπηρέτηση του Ασφαλιζόμενου στο Ταξίδι, σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής χρημάτων ή νομικής εμπλοκής συνεπεία Συμβάντος στο Ταξίδι, κατόπιν εγγύησης αποπληρωμής εντός 30 ημερών από την ημέρα της μεταβίβασης € 1.000 € 5.000
Παροχή πληροφοριών, σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής πιστωτικών καρτών ή ταξιδιωτικών επιταγών του Ασφαλιζόμενου στο Ταξίδι, ώστε να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ακύρωσης ή αναπλήρωσής τους Απεριόριστη υπηρεσία Απεριόριστη υπηρεσία
Κάλυψη των εξόδων κλήσεων του Ασφαλιζόμενου από σταθερό τηλέφωνο, για την επικοινωνία του με την ασφαλιστική εταιρεία σε περίπτωση οποιουδήποτε Συμβάντος στο Ταξίδι € 300 € 300
Έξοδα μιας διαμονής σε Ξενοδοχείο, του Ασφαλιζόμενου και έως ενός συνασφαλιζόμενου συνταξιδιώτη του, σε περίπτωση που ο Ασφαλιζόμενος δεν είναι σε θέση να επιστρέψει, λόγω κλοπής ή απώλειας ταξιδιωτικών εγγράφων απαραίτητων για το ταξίδι επιστροφής την αρχικά προγραμματισμένη ημερομηνία € 75/άτομο
€ 750/ταξίδι
€ 100/άτομο
1.000/ταξίδι
Έξοδα επί τόπου επισκευής ή ρυμούλκησης στο πλησιέστερο συνεργείο, σε περίπτωση βλάβης του Οχήματος του Ασφαλιζόμενου στον τόπο κατοικίας του καθ’ οδόν στο σημείο αναχώρησης για το Ταξίδι. Δεν καλύπτεται η απώλεια αναχώρησης € 130 € 130
Πληρωμή κόστους ενός Ταξί από το σημείο βλάβης του Οχήματος (σε περίπτωση ρυμούλκησης), ώστε να φτάσει ο Ασφαλιζόμενος εγκαίρως στο σημείο αναχώρησης για το Ταξίδι. Δεν καλύπτεται η απώλεια αναχώρησης € 75 € 75
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
Classic Super
Καταβολή στους δικαιούχους σε περίπτωση θανάτου του Ασφαλιζόμενου από ατύχημα στο Ταξίδι, ή € 30.000 € 30.000
Καταβολή στον Ασφαλιζόμενο σε περίπτωση μόνιμης ανικανότητας από ατύχημα στο Ταξίδι σε ποσοστό ανάλογο με το βαθμό αναπηρίας, υπολογίζοντας το αναγραφόμενο όριο κάλυψης ως 100% € 30.000 € 30.000

[/toggle]