Όροι και προϋποθέσεις

Συμμετοχής σε οργανωμένο ταξίδι

 

Πελάτης

Το πρόσωπο που αγοράζει ή αναλαμβάνει να αγοράσει το οργανωμένο ταξίδι (κύριος συμβαλλόμενος) ή κάθε πρόσωπο εξ ονόματος του οποίου ο κύριος συμβαλλόμενος αναλαμβάνει να αγοράσει το οργανωμένο ταξίδι (άλλος συμβαλλόμενος).


Φόρμα Κράτησης

Η φόρμα κράτησης του ταξιδιού είναι το έγγραφο που περιέχει τα προσωπικά στοιχεία και τις προτιμήσεις του πελάτη, καθώς και τα στοιχεία του ταξιδιού, συμπληρώνεται από τον πελάτη και στέλνεται στην Odyssey Tours με e-mail, φαξ ή ταχυδρομείο ώστε ο πελάτης να λάβει επιπλέον πληροφορίες, να ξεκινήσει την διαδικασία κράτησης ή να ζητήσει ένα ειδικά προσαρμοσμένο στις ανάγκες του ταξιδιού.

Μία φόρμα κράτησης δεν είναι συμβόλαιο και δεν εγγυάται μια θέση στο ταξίδι. Η συμπλήρωση και η αποστολή της φόρμας δεν απαιτούν από τον πελάτη να πληρώσει κάποιο χρηματικό ποσό και δεν έχουν επιβαρύνσεις.


Συμβόλαιο

Μετά την παραλαβή της φόρμας κράτησης, η Odyssey Tours θα εκδώσει και θα στείλει στον πελάτη ένα συμβόλαιο, με όλες τις λεπτομέρειες όπως τους όρους και τις προϋποθέσεις, τις υπηρεσίες, το κόστος του ταξιδιού, το πλάνο πληρωμής, ακυρώσεις, άλλες πολιτικές, κ.α.

Αυτό το συμβόλαιο πρέπει να εκτυπωθεί εις διπλούν, να υπογραφεί και να αποσταλεί το ένα αντίγραφο από τον πελάτη στην Odyssey Tours. Χωρίς αυτό το έγγραφο η Odyssey Tours δεν θα αποδεχτεί την συμμετοχή σας στο ταξίδι. Η αποδοχή της κράτησης μπορεί να επιβεβαιωθεί και από το τηλέφωνο, αλλά δεν θα ισχύει μέχρι να παραλάβει η Odyssey Tours το υπογεγραμμένο συμβόλαιο.


Έντυπο αποδέσμευσης και απαλλαγής

Όλοι οι συμμετέχοντες στα ταξίδια που οργανώνονται από την Odyssey Tours, πρέπει να υπογράψουν το έντυπο αποδέσμευσης και απαλλαγής πριν ξεκινήσει το ταξίδι. Κανένας συμμετέχοντας δεν θα γίνεται δεκτός χωρίς το υπογεγραμμένο έντυπο της αποδέσμευσης και απαλλαγής.


Ευθύνη

Η Odyssey Tours ως ταξιδιωτικό πρακτορείο είναι υπεύθυνο για:

  • Την προσεκτική προετοιμασία και οργάνωση του ταξιδιού.
  • Την προσεκτική επιλογή και την εποπτεία των οργανισμών που παρέχουν τις υπηρεσίες (π.χ. εταιρείες μεταφοράς, ξενοδοχεία, κλπ.)
  • Την ακριβή περιγραφή όλων των ταξιδιωτικών υπηρεσιών που αναφέρονται στον κατάλογο/ ιστοσελίδα εκτός αν υπάρχει κάποια τροποποίηση στις λεπτομέρειες στον κατάλογο/ ιστοσελίδα που εκδόθηκε πριν από το κλείσιμο του συμβολαίου.

Ωστόσο η Odyssey Tours δεν φέρει καμία ευθύνη για τις λεπτομέρειες στα φυλλάδια/ ιστοσελίδες σχετικά με τα ξενοδοχεία, τις τοποθεσίες ή τα πλοία καθώς δεν έχει καμία σχέση με την παραγωγή των εν λόγω καταλόγων και δεν είναι σε θέση να εξακριβώσει την ακρίβεια των γεγονότων που περιέχονται εκεί.

 • Την σωστή παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών όπως συμφωνήθηκαν στο συμβόλαιο.

Θεωρείται δεδομένο ότι η Odyssey Tours και οι υπάλληλοί της δεν ευθύνονται ούτε είναι κηδεμόνες για την ασφάλεια κανενός πελάτη και δεν μπορούν να τους καταλογιστούν σε καμία περίπτωση ευθύνες για την συμπεριφορά του πελάτη κατά την συμμετοχή στην εκδρομή, η οποία θα μπορούσε να έχει σαν αποτέλεσμα κάποιον τραυματισμό, βλάβη ή θάνατο του πελάτη / μελών της οικογένειάς του/της / άλλων συμμετεχόντων στο ταξίδι ή φθορά /καταστροφή της περιουσία του/της.


Πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα

Κάθε πελάτης θα πρέπει να έχει μαζί του/της την ταυτότητα ή το διαβατήριο του/της, το δίπλωμα και τα έγγραφα της μοτοσικλέτας ( ασφάλεια, πράσινη κάρτα ) καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού

Εαν χρειάζονται επιπλέον έγγραφα για κάποιο συγκεκριμένο ταξίδι ( visa, διεθνές δίπλωμα ) θα υπάρχει έγκαιρη ενημέρωση.

Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένες ασθένειες στις χώρες που οργανώνονται οι εκδρομές δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος εμβολιασμός που πρέπει να γίνει.

Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για την συμμόρφωση με τους πιο πάνω κανονισμούς και όλες τις συνέπειες που προκύπτουν από την μη συμμόρφωση με τους κατά τόπους νόμους και κανόνες.


Κράτηση, Προκαταβολή και πληρωμή

Α) Προγραμματισμένα ταξίδια:

Λόγω των διαφορετικών πολιτικών κρατήσεων στις χώρες που πραγματοποιούνται τα ταξίδια μας, το κάθε ένα έχει διαφορετική πολιτική ( χρονοδιάγραμμα ) κρατήσεων, προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις των προμηθευτών ( ξενοδοχεία, ακτοπλοικές κ.α. ).

Για τον λόγο αυτό, στην περιγραφή κάθε ταξιδιού αναφέρονται αναλυτικά το χρονοδιαγραμμα πληρωμών.
Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται κάτι σχετικό, ισχύουν τα παρακάτω :

 • Μία προκαταβολή τουλάχιστον 30% της αξίας του ταξιδιού / άτομο για να εξασφαλιστεί η θέση του πελάτη στην εκδρομή, πρέπει να κατατεθεί με την υπογραφή του συμβολαίου.
 • Το 60% του τελικού ποσού πρέπει να έχει πληρωθεί έως και 45 ( σαράντα πέντε ) ημέρες πριν την αναχώρηση του ταξιδιού.
 • Το 100% του τελικού ποσού πρέπει να έχει πληρωθεί το αργότερο 21 ( εικοσιμία) ημέρες πριν την αναχώρηση του ταξιδιού.

Εάν το ανωτέρω ποσά δεν παραληφθούν όπως επισημαίνεται από την Odyssey Tours μέσα στις ανωτέρω προθεσμίες τότε το Odyssey Tours έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την κράτηση και να χρεώσει το τέλος ακύρωσης (βλέπετε παρακάτω).

Για οποιαδήποτε κράτηση που γίνεται μεταξύ των 45 ( σαράντα πέντε ) και των 21 ( εικοσιμία ) ημερών πριν την αναχώρηση της εκδρομής, πρέπει να πληρωθεί το 60% του κόστους του ταξιδιού ως προκαταβολή.

Για οποιαδήποτε κράτηση που γίνεται σε λιγότερο από 21 ( εικοσιμία ) μέρες πριν την αναχώρηση του ταξιδιού, πρέπει να καταβληθεί όλο το ποσό του ταξιδιού.

Β) Για ειδικά σχεδιασμένα ταξίδια (για μεμονωμένα άτομα ή ομάδες ατόμων-γκρουπ)

 • Η αίτηση για ένα ειδικά σχεδιασμένο ταξίδι πρέπει να γίνει τουλάχιστον 60 (εξήντα) ημέρες πριν την έναρξη του ταξιδιού.
 • Ένα μη επιστρεφόμενο τέλος χειρισμού των 100 ( εκατ) ευρώ πρέπει να καταβληθεί μαζί με το αίτημα του ταξιδιού. Σε περίπτωση πραγματοποίησης του ταξιδιού, το τέλος αυτό αφαιρείται από το τελικό ποσό.
 • Το 50% του ποσού του ταξιδιού πρέπει να πληρωθεί τουλάχιστον 45 ( σαράντα πέντε) ημέρες πριν την αναχώρηση.
 • Το συνολικό κόστος του ταξιδιού πρέπει να πληρωθεί τουλάχιστον 21 (εικοσιμία) ημέρες πριν την αναχώρηση.

Αλλαγές τιμών

Οι αναγραφόμενες τιμές στην ιστοσελίδα, σε φυλλάδια ή στο συμβόλαιο έχουν υπολογιστεί με βάση διάφορους παράγοντες την στιγμή της οργάνωσης του ταξιδιού. Αν το κόστος των παραγόντων όπως ( χωρίς να περιορίζεται μόνο σε αυτά ) ξενοδοχεία, γεύματα, τιμές πλοίων και καυσίμων και άλλα παρουσιάσουν σημαντικές αλλαγές, τότε το Odyssey Tours μπορεί να αναθεωρήσει προς τα πάνω ή προς τα κάτω τις τιμές, ενημερώνοντας σχετικά τους πελάτες.

Για τους πελάτες που έχουν προ-πληρώσει πάνω από το 50% του ταξιδιού, η Odyssey Tours δεσμεύεται να κρατήσει τις τιμές χωρίς αλλαγές σε περίπτωση αύξησης τους.


Αλλαγές προγράμματος εκδρομής

Η Odyssey Tours μπορεί, λόγω απρόσμενων καταστάσεων (ακραία καιρικά φαινόμενα, πολιτικές αναταραχές κλπ ), να χρειαστεί να αλλάξει:

 • Δρομολόγια
 • Ξενοδοχεία
 • Πόλεις που έχουν προγραμματιστεί διανυκτερεύσεις
 • Επισκέψεις σε μνημεία και στάσεις ξεκούρασης
 • Συνοδούς
 • Άλλες λεπτομέρειες

Σε αυτές τις περιπτώσεις η Odyssey Tours δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη, και συνεπώς δεν θα αναλάβει την ευθύνη ή υποχρέωση για οποιαδήποτε απώλεια, έξοδα ή ενοχλήσεις προκύψουν.


Ακύρωση από τον πελάτη

Σε περίπτωση που ο πελάτης κωλύεται να συμμετάσχει στο οργανωμένο ταξίδι μπορεί να παραχωρήσει την κράτησή του, αφού πρώτα ειδοποιήσει την Odyssey Tours για την πρόθεσή του τουλάχιστον 20 (είκοσι) ημέρες πριν την αναχώρηση, σε πρόσωπο που πληρεί όλες τις προϋποθέσεις που ισχύουν για το πακέτο του ταξιδιού.

Αυτός που παραχωρεί το πακέτο και αυτός που τελικά το δέχεται εξακολουθούν να ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον προς την Odyssey Tours, για το συμβόλαιο, για την καταβολή του οφειλόμενου υπολοίπου και για οποιαδήποτε πρόσθετα έξοδα που προκύπτουν από την εν λόγω μεταβίβαση.

Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν μεταφέρει την κράτηση του/της, τότε ένα τέλος ακύρωσης θα εφαρμοστεί, όπως αναφέρεται παρακάτω:

Λόγω των διαφορετικών πολιτικών ακυρώσεων στις χώρες που πραγματοποιούνται τα ταξίδια μας, το κάθε ένα έχει διαφορετική πολιτική ( χρονοδιάγραμμα ) χρεώσης ακυρωτικών, προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις των προμηθευτών ( ξενοδοχεία, ακτοπλοικές κ.α. ).

Για τον λόγο αυτό, στην περιγραφή κάθε ταξιδιού αναφέρονται αναλυτικά η πολιτική χρέωσης ακυρωτικών.
Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται κάτι σχετικό, ισχύουν τα παρακάτω :

 • Για ακυρώσεις έως 45 ημέρες πριν την αναχώρηση 10% του κόστους ως ακυρωτικά
 • Για ακυρώσεις 45-21 ημέρες πριν την αναχώρηση 30% του κόστους της εκδρομής ως ακυρωτικά
 • Για ακυρώσεις λιγότερο από 21 ( εικοσιμία ) ημέρες πριν από την αναχώρηση το 50% της εκδρομής ως ακυρωτικά

Η Odyssey Tours δεν μπορεί να δεχθεί καμία εξαίρεση σε αυτή την πολιτική για οποιονδήποτε λόγο.

Η Odyssey Tours συνιστά στους πελάτες να κάνουν ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο για ακύρωση ταξιδιού. Η Odyssey Tours δεν χρειάζεται να κάνει καμία επιστροφή όταν η εκδρομή έχει ξεκινήσει ανεξάρτητα από το λόγο που ο πελάτης δεν είναι σε θέση να ολοκληρώσει την εκδρομή.


Εκ νέου κράτηση

Είναι αποδεκτό από την Odyssey Tours ότι ο καταναλωτής αλλάζει την προτίμηση του/της και ξανακλείνει εκ νέου μία εκδρομή (αλλαγή ημερομηνίας ή αλλαγή εκδρομής), όχι λιγότερο από 30 μέρες πριν την αναχώρηση του ταξιδιού.


Ακυρώσεις από την Odyssey Tours

Η Odyssey Tours θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να μην ακυρώσει μία εκδρομή. Η Odyssey Tours απαιτεί έναν ελάχιστο αριθμό ατόμων για να πραγματοποιηθεί ένα ταξίδι με συνοδό. Αν αυτός ο ελάχιστος αριθμός των ατόμων δεν επιτευχθεί 30 (τριάντα) ημέρες πριν από την αναχώρηση του ταξιδιού, η Odyssey Tours θα ενημερώσει τους συμμετέχοντες 29 (είκοσι εννέα) ημέρες πριν από την αναχώρηση και θα προσφέρει τις ακόλουθες εναλλακτικές λύσεις:

 • Η Odyssey Tours θα προσφερθεί να πραγματοποιήσει την εκδρομή εάν συμφωνούν όλοι οι πελάτες, σε μία συμπληρωματική χρέωση λόγω του μικρού αριθμού των μελών της εκδρομής. Εάν οι πελάτες δεν δέχονται να πληρώσουν την συμπληρωματική χρέωση τότε η εκδρομή θα ακυρωθεί και η Odyssey Tours θα επιστρέψει όλες τις πληρωμές. Η Odyssey Tours φυσικά δεν φέρει ευθύνη για τυχόν πρόσθετα έξοδα ή ζημίες που προκύπτουν από τον συμμετέχοντα της εκδρομής λόγω της ακύρωσης της, λόγω της έλλειψης των συμμετεχόντων.
 • Οι πελάτες έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από την Odyssey Tours να κάνει την εκδρομή ως ιδιωτική με πλήρεις υπηρεσίες (οδηγός και συνοδεία / υποστήριξη του οχήματος κ.λπ.), εάν αυτό είναι δυνατό. Φυσικά το επιπλέον κόστος θα αυξηθεί από την αλλαγή μιας προγραμματισμένης εκδρομής σε ιδιωτική.
 • Οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν να λάβουν ένα άλλο οργανωμένο ταξίδι ιδίας ή ανώτερης τιμής, όπου η Odyssey Tours είναι σε θέση να του προσφέρει ένα τέτοιο υποκατάστατο. Αν το προσφερόμενο οργανωμένο ταξίδι είναι υψηλότερο σε τιμή, ο πελάτης πρέπει να πληρώσει τη διαφορά στην τιμή στην Odyssey Tours. Αν το προσφερόμενο οργανωμένο ταξίδι έχει κατώτερη τιμή, η Odyssey Tours θα επιστρέψει τη διαφορά στην τιμή του πελάτη.
 • Οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν να τους επιστραφεί το ποσό το συντομότερο δυνατό εφ’ όσον όλα τα ποσά έχουν καταβληθεί από αυτούς σύμφωνα με το συμβόλαιο. Αυτό θα ακυρώσει τη σύμβαση μεταξύ του καταναλωτή και της Odyssey Tours.

Η Odyssey Tours δεν φέρει ευθύνη για τυχόν πρόσθετα έξοδα ή ζημίες που προκύπτουν από τον συμμετέχοντα της εκδρομής λόγω ακύρωσης του ταξιδιού από την Odyssey Tours. Αυτό περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε αυτά, το κόστος των προπληρωμένων αεροπορικών εισιτηρίων, κρατήσεις ξενοδοχείων και ενοικιάσεις αυτοκινήτων.

Η Odyssey Tours μπορεί να χρειαστεί να αλλάξει τα δρομολόγια της εκδρομής, επιλεγμένα ξενοδοχεία, ξεναγούς, και άλλες ταξιδιωτικές ρυθμίσεις λόγω απρόβλεπτων καταστάσεων πέρα από τον έλεγχο της Odyssey Tours. Σε αυτή την περίπτωση, η Odyssey Tours δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για οποιαδήποτε απώλεια, έξοδα ή ενόχληση.

Μόλις αρχίσει η εκδρομή, η Odyssey Tours δεν είναι υποχρεωμένη να κάνει επιστροφές, ανεξάρτητα από το λόγο που οι συμμετέχοντες δεν είναι σε θέση να ολοκληρώσουν την εκδρομή.


Προστασία χρημάτων

Η Odyssey Tours θα παρέχει επαρκείς εγγυήσεις για την επιστροφή των καταβληθέντων ποσών και για τον επαναπατρισμό του καταναλωτή σε περίπτωση αφερεγγυότητας ή πτώχευσης. Η Odyssey Tours έχει ασφάλιση ταξιδιωτικού πράκτορα, και τραπεζική εγγύηση, όπως αναφέρεται από τις ελληνικούς νόμους, και ως εκ τούτου η Odyssey Tours είναι σε θέση να παρέχει σε κάθε καταναλωτή απόδειξη ότι τα χρήματά του/της είναι εξασφαλισμένα, κατόπιν αιτήματος.


Ταξιδιωτική Ασφάλιση

Η Odyssey Tours προσφέρει βασική ταξιδιωτική ασφάλιση. Οι πελάτες μπορούν με επιπλέον χρέωση να αναβαθμίσουν το πρόγραμμα / καλύψεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις τους.

Η ασφάλεια της Odyssey Tours ισχύει από τη στιγμή της αναχώρησης (έναρξη υπηρεσιών Odyssey Tours) έως την ώρα άφιξης (τέλος υπηρεσιών της Odyssey Tours), όπως περιγράφεται στο συμβόλαιο.

Οι Όροι της ασφάλισης και οι λεπτομέρειες των προγραμμάτων είναι διαθέσιμα για τους πελάτες, στην ιστοσελίδα της Odyssey Tours

Συνιστάται από την Odyssey Tours κάθε πελάτης να προσθέτει στην ασφάλεια που λαμβάνει μέσω της Odyssey Tours ή να υπογράφει με την επιλεγμένη ασφαλιστική του εταιρεία μία ασφάλεια για ακύρωση ταξιδιού.


Λεκτικές Αλλαγές

Η Odyssey Tours πρέπει να επιβεβαιώσει γραπτώς οποιεσδήποτε αλλαγές προκειμένου να είναι έγκυρες. Σε διαφορετική περίπτωση οποιαδήποτε λεκτική αλλαγή δεν είναι έγκυρη.


Τι συμπεριλαμβάνεται στην τιμή

Όλα τα στοιχεία ή δραστηριότητες που αναφέρονται στην σχετική παράγραφο του εκάστοτε ταξιδιού στην ιστοσελίδα και περιγράφονται αναλυτικά στη σύμβαση


Τι δεν περιλαμβάνεται στην τιμή

Κάθε στοιχείο ή δραστηριότητα που περιλαμβάνεται σχετική παράγραφο του εκάστοτε ταξιδιού, ότι ρητώς δεν αναφέρεται πως περιλαμβάνεται και επίσης προσωπικές δαπάνες.


Εξοπλισμός

Η Odyssey Tours δεν θα παράσχει κανένα είδους εξοπλισμό. Οι πελάτες θα πρέπει να φέρουν το δικό τους εξοπλισμό.
Ο εξοπλισμός προστασίας μοτοσυκλετιστή ( κράνος, γάντια, μπουφάν, παντελόνι και μποτές / μποτάκια μοτοσυκλέτας ) είναι υποχρεωτικός προκειμένου να συμμετάσχουν σε μια εκδρομή.


Κατανομή δωματίων στο ξενοδοχείο

Η Odyssey Tours πάντα θα προσπαθεί να διαθέσει δωμάτια / καμπίνες όπως ζητήθηκε από τους πελάτες.
Χρησιμοποιούμε απλούς κανόνες για την κατανομή των δωματίων του ξενοδοχείου:

 • Οι πελάτες που έχουν επιλέξει αναβάθμιση σε μονόκλινο δωμάτιο θα διαμένουν σε μονόκλινο δωμάτιο.
 • Οι πελάτες που έχουν κάνει κράτηση μαζί (ζευγάρια, φίλοι, κλπ) και ζητούν να μοιράζονται ένα δωμάτιο, θα μένουν μαζί.
 • Όλοι οι υπόλοιποι πελάτες θα μένουν σε δωμάτια με δύο μονά κρεβάτια, σύμφωνα με τις υποδείξεις του συνοδού του ταξιδιού.

Στην περίπτωση που ο αριθμός των πελατών που επιθυμούν να μοιραστούν δωμάτιο με δύο κρεβάτια είναι μονός και κανένας πελάτης δεν επιθυμεί να μείνει σε μονόκλινο με επιπλέον χρέωση, ένας από τους συμμετέχοντες θα μοιράζεται ένα δωμάτιο με έναν από τους συνοδούς της εκδρομής.

Σε περίπτωση που η διαθεσιμότητα για μονόκλινα δωμάτια είναι περιορισμένη και η Odyssey Tours δεν μπορεί να εγγυηθεί τη διαθεσιμότητα των μονόκλινων δωματίων για όλους τους πελάτες, αυτοί θα εξυπηρετούνται με σειρά προτεραιότητας.

Για ειδικά σχεδιασμένες εκδρομές, η Odyssey Tours θα προσπαθήσει να διαθέσει τα δωμάτια σε όλους τους πελάτες, όπως απαιτείται από αυτούς. Στην περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, οποιαδήποτε αλλαγή πρέπει να εγκριθεί από τους πελάτες.


Καιρικές συνθήκες

Η Odyssey Tours προγραμματίζει τις ημερομηνίες ώστε οι καιρικές συνθήκες να είναι όσο το δυνατόν καλύτερες για ασφαλής και απολαυστικές εκδρομές.
Καθώς οι εκδρομές περνάνε μέσα από διάφορες περιοχές με ιδιαίτερη μορφολογία και μικρόκλιμα, η Odyssey Tours δεν μπορεί ανά πάσα στιγμή να γνωρίζει εκ των προτέρων ούτε να θεωρηθεί υπεύθυνη για δυσάρεστες και ακατάλληλες καιρικές συνθήκες.


Συνθήκες κυκλοφορίας

Οι υπάλληλοι / συνοδοί της Odyssey Tours θα εξηγήσουν σε κάθε πελάτη ποιοι είναι οι κανόνες οδικής κυκλοφορίας στο ταξίδι και οι τοπικές συνθήκες / συνήθειες οδήγησης.

Η Odyssey Tours δεν είναι υπεύθυνη για οποιοδήποτε πρόστιμο επιβαρύνεται ένας πελάτης που παραβιάζει τους τοπικούς νόμους / κώδικα οδικής κυκλοφορίας.

Η Odyssey Tours μπορεί να ακυρώσει ανά πάσα στιγμή τη σύμβαση με ένα πελάτη που επανειλημμένα παραβιάζει τους νόμους και τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας κατά την διάρκεια του ταξιδιού.


Φωτογραφίες / βίντεο

H Odyssey Tours θα παράγει κατά τη διάρκεια των εκδρομών φωτογραφίες και βίντεο που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τα φυλλάδια, την ιστοσελίδα και ως υλικά επικοινωνίας.

Η Odyssey Tours κατέχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα για τα υλικά αυτά και μπορεί να τα χρησιμοποιήσει για οποιαδήποτε επικοινωνία, διαφήμιση, και εμπορική δραστηριότητα.

Πελάτες που μπορεί να αναγνωριστούν μπορούν να ενημερώσουν την Odyssey Tours ότι δεν θέλουν να φαίνεται το πρόσωπό του/της.

Υλικό από τις εκδρομές θα είναι διαθέσιμο στου συμμετέχοντες κάθε ταξιδιού μετά την ολοκλήρωση του, χωρίς επιπλέον κόστος, με την προϋπόθεση πως δεν θα χρησιμοποιηθεί για επαγγελματικούς ή διαφημιστικούς λόγους.


Ενοικιάσεις Μοτοσικλετών

Η Odyssey Tours μπορεί να παρέχει ενοικιασμένες μοτοσικλέτες πρός χρήση στα ταξίδια της.
Οι μοτοσυκλέτες αυτές είναι είτε ιδιοκτησία της Odyssey Tours ειτε τις παρέχει, σε συνεργασία με νόμιμα λειτουργούντες, έγκριτες και αξιόπιστες εταιρείες ενοικίασης μοτοσικλετών που συνεργάζεται.

Το όνομα και τα στοιχεία της εταιρείας, θα είναι φυσικά στη διάθεση των πελατών που έχουν κάνει κράτηση, μαζί με τους λεπτομερείς όρους και τις προϋποθέσεις της ενοικίασης.


Τυπογραφικά λάθη και λάθη υπολογισμού

Η Odyssey Tours διατηρεί το δικαίωμα να διορθώσει από την πληκτρολόγηση ή λάθος υπολογισμούς ανά πάσα στιγμή.