Βουλγαρία – Σεπτ 13

Φωτογραφίες από την εκδρομή στη Ροδόπη - Βουλγαρία στις αρχές Σεπτέμβρη