Βουλγαρία – Μάιος 13

Φωτογραφίες απο την εκδρομή μας στη Ροδόπη τον Μαιο