Βουλγαρία – Απρίλιος 13

Φωτογραφίες από την εκδρομή στη Ροδόπη - Βουλγαρία 6 Απριλίου 13